Mùa xuân

XUÂN VỀ NHỚ MẸ

XUÂN VỀ NHỚ MẸ

Xuân về rồi con nhớ tết ngày xưa Lất phất mưa phùn lon ton theo mẹ Gánh hàng nhẹ mẹ bòn mót đung đưa Chợ…